Си Ай България с нов адрес

Си Ай България с нов адрес

 

Си Ай България с нов адрес

Bulgarian Office 2Bulgarian Office 3

В унисон с разрастващата се дейност и в отговор на изискванията на динамичната бизнес-среда Си Ай България направи още една стъпка към подобряване на условията, в които предлага услугите си. От месец април 2014 година нашите клиенти и партньори могат да ни намерят в новия ни офис, находящ се в:

квартал „Манастирски ливади“

ул. „Ралевица“ № 87, вход А, офис 5

София 1618

(Моля, вижте карта тук: http://www.bgmaps.com/link/DC20C668C2908D932461038D1258D555)

На просторна площ, в съвременна и делова обстановка екипът на Си Ай България се стреми към непрекъснато повишаване качеството на услугите си, като полага усилия и за осигуряване на комфортна среда за своите клиенти, партньори и служители.

Офисът предлага и заседателна зала с капацитет до 14 души, като тя е адекватно оборудвана с цел провеждане на обучения и семинари.

За удобството на всички посетители сградата разполага с паркинг зона с неограничен престой.

Телефонните номера остават непроменени, като можем да бъдем намерени и на:

Тел.: 02/ 4052400

Факс: 02/ 4052401

 

CI Bulgaria with new address

In line with the expanding activities and the demands of the dynamic business environment CI Bulgaria made another step towards improving the conditions in which they offer their services. Since April 2014 our clients and partners can find us in our new office located at:

87, Ralevitsa Str., entrance A, office 5

Manastirski livadi h.e.

1618 Sofia

(Please see map here: http://www.bgmaps.com/link/DC20C668C2908D932461038D1258D555)

On a spacious area, in modern business environment the team of CI Bulgaria strives to continuously improve the quality of their services by making efforts to provide a comfortable environment for their clients, partners and employees.

The office also offers a meeting room with a capacity of 14 people, and it is adequately equipped for conducting trainings and seminars.

For the convenience of all visitors, the building has a parking area with unlimited stay.

Phone numbers remain unchanged. We may also be contacted at:

Tel.: +359 (2) 4052400

Facsimile: +359 (2) 4052401

Share the Post