Category: Bulgaria News

12

Apr2017
Are you an organisation that is looking to certificate its asset management processes and procedures, or perhaps a consultancy wishing to certificate a client to this standard? ISO 55001 is an internationally recognised standard for achieving an integrated management system for asset management. ISO 55001 applies to all assets, whether physical, financial, ... Read More

20

Oct2014
  Си Ай България с нов адрес В унисон с разрастващата се дейност и в отговор на изискванията на динамичната бизнес-среда Си Ай България направи още една стъпка към подобряване на условията, в ... Read More

29

Jul2014

29

Jul2014

29

Jul2014

29

Jul2014

29

Jul2014